پرونده‌ها

871708

زبان، تفکر و وجود هم‌ سرآغازند.

بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی حضور دوست دیرینم آقای دکتر بهمن پازوکی در این جلسات، از یک سو برای ما مغتنم است، چرا که در ترجمة مطالبی که ممکن است احساس ناتوانی و درماندگی کنم به من مدد می‌رسانند، اما از سوی دیگر ممکن […]

561008

مصاحبه‌ای با پرویز عماد درباره مسئله‌ی ترجمه در آثار هیدگر

ترجمه در میانه تفکر و تفسیر

ایستادگی فعلی تفکر فلسفی در برابر زبان اندیشیدن به و با وجود مستقیماً در تمایل عمیق تفکر فلسفی به تفکر تداعی‌گرایانه ریشه دارد. تنها هنگامی که در پی پرسیدن، ادراک کردن، حکم کردن و مانند آنها را تداعی می‌کنیم است که می‌توانیم به این نتیجه برسیم که هایدگر به پرسیدن در برابر ادراک کردن و حکم کردن اولویت می‌دهد.

il_570xN.45630859

متنخوانی تراکتاتوس ویتگنشتاین/ 1

درآمدی بر خواندن تراکتاتوس

اولین جمله های ویتگنشتاین در پیشگفتار رساله برای ما که قصد کرده‌ایم کتاب او را بخوانیم بسیار با اهمیت است: «شاید این کتاب را تنها کسی فهم کند که اندیشه‌هایی را که در آن بیان شده اند،-  یا دست‌کم اندیشه‌هایی همانند را – خود شخصاً یک بار اندیشیده باشد . بدین روی، این کتاب یک […]

Humans-of-New-York-8

هرمنوتیک رنج

سبک زندگی یعنی انسان زندگی‌اش را آنطور بسازد که می‌خواهد. یعنی مدام می‌تواند نحوه‌ی زندگی‌اش را تغییر دهد. مي‌توان اينگونه گفت که سبک زندگی در گام اول با طرد و قطع همه‌ی تعلق‌ها شروع می‌شود و سپس با سامانِ تعلقاتی که انسان خود برای خود ایجاد می‌کند، شکل می‌گیرد. انسان در فرایند سبک زندگی، خود برای خود، ارزش‌هایی را بنا می‌کند و مدتی به آن متعهد می‌ماند. همینجاست که به‌نوعی سبک زندگی تنه به اخلاق مي‌زند.

411008

گزارشی از آراء متفکران مدرن درباره اسطوره

بازگشت اسطوره به علم

پیدایش «میتوس » و «آگاهی اسطوره‌ای» را می‌توان به مراتب قدیمی‌تر از ظهور «لوگوس » و «شناخت عقلانی» – به معنای خاص کلمه (اعم از فلسفی یا علمی) – دانست، و به علاوه می‌توان که ظهور آن را به عنوان شکل اولیه‌ای از شناخت و توجیه عقلانیِ همزمان دانست.

r(); ?>