تألیف از / مهدی عطایی

qoi9ykjhfiz3e8lt7g7w

داعش چهره بحرانیِ خاورمیانه

آنچه باعث تمایز و برجسته شدن داعش شده است همراهی او با امکان‌هایی است که دنیای مدرن و وضع منطقه در اختیار او قرار داده است. داعش نه تن‌ها از این امکان‌ها بهره می‌برد بلکه آنها را به پیش نیز می‌برد و زمینه تحقق هر چه بیشتر آنها را فراهم می‌آورد.