تألیف از / Graeme Wood

دولت اسلامی واقعا چه میخواهد؟

واقعیت این است که دولت اسلامی، «اسلامی» است. بسیار «اسلامی» است. بله! این نیز حقیقت دارد که این دولت، موجودات روان­پریش و ماجراجو را مجذوب خود کرده­ و جمیت­های ناراضی از خاورمیانه تا اروپا را گرد هم آورده است؛ اما این مطلب را نیز باید مورد توجه قرار داد که در داعش، مذهب، از سوی سرسخت­ترین پیروانش، به سوی تفاسیری سختگیرانه از اسلام، سوق داده شده است.